“การเหม่อลอยคือการพัก”

ผ่อนสมองให้คลายเหนื่อยล้าจากสิ่งตรงหน้า

เรามักโดนหลอกจาก หน้าจอ สื่อสิ่งเร้า มือถือต่างๆว่าเป็นการพักผ่อน

กลับกันมันคือการฝืนใช้สมองอย่างต่อเนื่อง 

ไอเดียดีๆมักมาเมื่อเหม่อลอย นั่นเล่าคือของจริง

หยุดรับข้อมูลต่อเนื่อง….

เหม่อลอยให้สมองพัก…เพื่อประมวลผลบ้าง

หรือคุณไม่เคยคิดอะไรออกตอนนั่งเฉยๆ?