“รู้จักพอ”

ชื่อเสียงกับตัวเอง อย่างไหนน่าหวงแหน….มากกว่ากัน
ตัวเองกับทรัพย์สมบัติ อย่างไหนมีค่า….มากกว่ากัน
รักษาชีวิตไว้ได้แต่สูญเสียทุกสิ่ง รักษาทุกสิ่งไว้ได้แต่สิ้นชีวิต อย่างไหนน่าเศร้าและเจ็บปวดมากกว่ากันความจริงมีอยู่ว่า ผู้พึงใจในชื่อเสียง ย่อมไม่ใยดีกับความยิ่งใหญ่ / ผู้พึงใจจะมีมาก ย่อมละทิ้งความร่ำรวย
ผู้ที่รู้จักเพียงพอ จะไม่พบกับความอัปยศ / ผู้ที่รู้จักหยุดในเวลาที่เหมาะสม จะไม่ตกอยู่ในภยันตราย .. เขาจึงมีชีวิตอยู่ได้ยาวนาน

จาก เต๋า เต๋อ จิง บทที่ 44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *