สิ่งที่ง่ายและยากในเวลาเดียวกัน

สิ่งที่ง่ายและยากในเวลาเดียวกัน

คือการรู้ว่าต้องตัดอะไรทิ้ง โดยต้องเก็บส่วนที่สำคัญจริงไว้

และยังคงแก่นของมันเอาไว้…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *