“เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น”

นักปรัชญาเยาว์

ไม่จำเป็นต้องน้อยใจในโชคชะตา ในเมื่อโลกนี้คือผลของการกระทำ (กรรม)กว่าเราจะแปรงฟันเก่ง เราก็ต้องฝึกแปรงตั้งแต่เด็ก จนแปรงฟันได้เป็นอัตโนมัติกว่าจะขับรถเก่ง เราก็ต้องขับบ่อยๆ จนขับได้ถึงบ้านเองการจะสำเร็จในแต่ละอย่างก็เช่นกัน คือผลจากการพยายามทำทีละเล็กทีละน้อยเหมือนฟันเฟืองเล็กๆที่รวมตัวกัน ก็สามารถขยับหอระฆังได้“คนเราไม่ควรดูถูก ความพยายามของตัวเอง” ครับ