ไม่มีคำว่า”ลอง”

มีแต่คำว่า “ทำ” หรือ “ไม่ทำ” เท่านั้น

เพราะน้ำหนักมันไม่เท่ากัน

เมื่อใดที่รู้สึกลังเล. ในการทำอะไร

ให้ตัดสินใจทำ น่าจะดีกว่าครับ

เพราะการลงมือทำโอกาสที่จะสำเร็จคือ 50:50 

แต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลย 

โอกาสเป็น 0 แล้วครับ